Bùi Bảo Đức

Home /chi tiết

Bùi Bảo Đức ảnh 1Bùi Bảo Đức ảnh 2Bùi Bảo Đức ảnh 3

Bùi Bảo Đức

(1 Reviews)

Lĩnh vực Hoạt Động : MC


TV Host tại Chúng Tôi Là Chiến Sỹ

TV Host tại Miss Universe VietNam

TV Host tại Mnet asia Music award - MAMA

TV Host tại Hanoi International Film Festival

TV Host tại Cà phê sáng với VTV3

 • Thông Tin
 • Bình luận
  • TV Host tại Chúng Tôi Là Chiến Sỹ

  • TV Host tại Miss Universe VietNam

  • TV Host tại Mnet asia Music award - MAMA

  • TV Host tại Hanoi International Film Festival

  • TV Host tại Cà phê sáng với VTV3

  • Winner - Én vàng 2013 tại NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2013

  • Television Host tại VTV Kết Nối

  • Từng làm TV Host tại Bản Thiết Kế Cuộc Sống

  • Từng làm Host (event) tại Hoa Hậu Việt Nam

  • Từng làm TV Host tại Chiếc Nón Kỳ Diệu 2015

  • Học Electronics & Telecommunication Engineering tại Ha Noi University of Technolgy

  • Đã học tại Hanoi – Amsterdam High School

  • Sống tại Hà Nội

  • Đến từ Hà Nội

KOLS